Disclaimer

StacaravanDeals BV (Kamer van Koophandel nr. 64756688), hierna te noemen StacaravanDeals , verleent je hierbij toegang tot de websites van StacaravanDeals en nodigt je uit jouw stacaravan en campingvakantie te boeken.

StacaravanDeals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

StacaravanDeals spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten, evidente vergissingen en niet voorziene heffingen en BTW toeslagen. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met StacaravanDeals.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij StacaravanDeals. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van StacaravanDeals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.